Puasa Sunnah

Tentunya kita sering mendengar tentang puasa sunnah. Selain Puasa wajib di bulan suci Ramadhan, kita juga di syariatkan untuk menjalankan ibadah puasa sunnah. Puasa sunnah banyak sekali manfaatnya dan sungguh bagi siapa saja yang sudah melaksanakannya, pasti tahu betapa nikmatnya melaksanakan puasa sunnah dan akan merasakan sedih dan menyesal bila kita tidak bisa melakukannya, yang mungkin disebabkan kita sedang sakit.

Dari Abu Hurairah ra, katanya Rasulullah SAW bersabda, “ Allah SWT berfirman “semua amal perbuatan anak adam adalah milik-Nya (dapat dicampuri hawa nafsu), kecuali puasa. Dia adalah untuk-Ku dan aku sendiri  yang akan membalasnya. Puasa itu merupakan perisai, maka jika seseorang sedang berpuasa, janganlah berkata keji atau ribut. Kalo seseorang mencaci maki padanya atau mengajak berkelahi, maka hendaknya dikatakan kepadannya “Sungguh aku sedang berpuasa”. Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangan-Nya bau mulut orang yang berpuasa bagi Allah di hari kiamat adalah lebih harum dari bau minyak kesturi. Dan untuk orang yang berpuasa mendapat dua kegembiraan,  yaitu : ketika akan berbuka puasa dan akan ketika akan menghadap Allah bergembira akan menerima pahala puasanya”. (HR. Bukhari 4/88 dan HR. Muslim No. 1151).

Rasulullah Saw bersabda: “Puasa adalah perisai, seorang hamba berperisai dengannya dari api neraka” (HR. Ahmad 3/241, 3/296 dari Jabir, Ahmad 4/22 dan Utsman bin Abil ‘Ash. Ini adalah hadits yang shahih)

Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang berpuasa sehari di jalan Allah maka di antara dia dan neraka ada parit yang luasnya seperti antara langit dengan bumi” (HR. Tirmidzi No. 1624)

Dari Sahl bin Sa’ad ra, dari Nabi Saw  (bahwa beliau) bersabda: “Sesungguhnya dalam surga ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Royyan orang-orang yang puasa akan masuk di hari kiamat nanti dari pintu tersebut, tidak ada orang selain mereka yang memasukinya. Jika telah masuk orang terkahir yang puasa ditutuplah pintu tersebut. Barangsiapa yang masuk akan minum, dan barangsiapa yang minum tidak akan merasa haus untuk selamanya” (HR Bukhari 4/95 dan HR.Muslim No. 1152)

Dari Abi Umamah ra, aku berkata: “Ya Rasulullah Saw, tunjukkan padaku amalan yang bisa memasukkanku ke syurga; beliau menjawab: “Atasmu puasa, tidak ada (amalan) yang semisal dengan itu.” (Hadis Riwayat Nasa’i (4/165), Ibnu Hibban (hal. 232 Mawarid), al-Hakim (1/421) sanadnya sahih).

Rasulullah Saw bersabda, “Puasa dan Al Qur’an akan memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat, puasa akan berkata: “Wahai Rabbku, aku menghalanginya dari makan dan syahwat, berilah dia syafaat karenaku, Al Quran pun berkata: “Aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, berilah dia syafaat. Rasulullah Saw bersabda: “Maka keduanya memberi syafaat.” (HR. Ahmad No.6626, Hakim (1/554}, Abu Nu’aim (8/161) dari jalan Huyyay bin Abdullah, dari Abdurrahman al-Hubuli, dari Abdullah bin Amr. Dan sanadnya Hasan).

“Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, sesungguhnya ia untuk-Ku dan Aku sendiri yang akan membalasnya, puasa adalah perisai, maka apabila salah seorang dari kalian berpuasa maka janganlah ia berkata-kata keji, dan janganlah berteriak-teriak, dan janganlah berperilaku dengan perilakunya orang-orang jahil, apabila seseorang mencelanya atau menzaliminya maka hendaknya ia mengatakan: Sesungguhnya saya sedang berpuasa (dua kali), demi Yang diri Muhammad ada di tangan-Nya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat dari wangi kesturi, dan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang ia berbahagia dengan keduanya, yakni ketika ia berbuka ia berbahagia dengan buka puasanya dan ketika berjumpa dengan Rabbnya ia berbahagia dengan puasanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Puasa sunnah banyak sekali macamnya, berikut ini akan saya uraikan jenis-jenis puasa sunnah bedasarkan hadits shahih dan keutaman-keutamaannya :

Puasa sunnah senin dan kamis

 • Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah ra bahwa Rasulullah Saw ditanya tentang puasa pada hari senin? Maka beliau menjawab:  “itu adalah hari yang aku dilahirkan padanya,dan aku diutus,atau diturunkan kepadaku (wahyu).” (HR. Muslim No.1162).
 • Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dari Aisyah radhiallahu anha bahwa beliau ditanya tentang puasanya Rasulullah shallahu ‘alaihi wasalam, maka beliau menjawab:  “adalah beliau senantiasa menjaga puasa pada hari senin dan kamis” (HR. Tirmidzi No. 745, Ibnu Majah No.1739, An-Nassai No. 2187, Ibnu Hibban No. 3643.  Dan dishahihkan Al-Albani dalam shahih Ibnu Majah).
 • Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi Muhammad Saw berpuasa pada hari senin dan kamis. Lalu ada yang bertanya, sesungguhnya engkau senantiasa berpuasa pada hari senin dan kamis? Beliau menjawab:  “dibuka pintu-pintu surga pada hari senin dan kamis,lalu diampuni (dosa) setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali dua orang yang saling bertikai, dikatakan: biarkan mereka berdua sampai keduanya berbaikan.” (HR.Tirmidzi No.2023, Ibnu Majah No. 1740, dan dishahihkan Al-Albani dalam shahih Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Puasa Dawud ‘Alaihissalam

 • Berdasarkan hadits yang datang dari Abdullah bin Amr bin ‘Al-Ash radhiallahu’anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda,  “puasa yang paling dicintai Allah Swt adalah Puasa Dawud, beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dan shalat yang paling dicintai Allah adalah shalatnya Dawud, beliau tidur dipertengahan malam, lalu bangun (shalat) pada sepertiga malam,dan tidur pada seperenamnya.” (HR. Bukhari  No. 3238 dan HR. Muslim No.1159)
 • Dalam riwayat lain Rasulullah Saw bersabda,  “tidak ada puasa (yang lebih utama) diatas puasa Dawud Alaihisssalam, setengah  tahun, berpuasalah sehari dan berbukalah sehari.” (HR.Bukhari No.1879 dan HR.Muslim No.1159)

Puasa 6 hari dibulan syawal.

 • Berdasarkan hadits Abu Ayyub Al-Anshari bahwa Rasulullah Saw bersabda:  “barangsiapa yang berpuasa ramadhan, lalu menyambungnya dengan enam hari dibulan syawwal,maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun.”(HR. Muslim No. 1164 )
 • Rasulullah Saw bersabda: “berpuasa ramadhan seimbang dengan sepuluh bulan, dan berpuasa enam hari seimbang dengan dua bulan, maka yang demikian itu sama dengan berpuasa setahun.” (HR. Nasaai dalam Al-kubra No.2860, Al-Baihaqi (4/293), dishahihkan Al-Albani dalam Al-Irwa’ (4/107).

Puasa Arafah

 • Berdasarkan hadits Abu Qatadah ra bahwa Rasulullah Saw ditanya tentang puasa pada hari arafah, Beliau menjawab:  “menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.” (HR. Muslim No.1162)
 • Kecuali bagi mereka yang sedang wukuf di Arafah dalam rangka menunaikan ibadah haji,maka tidak dianjurkan berpuasa pada hari itu. Berdasarkan hadits Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah Saw berbuka di Arafah, Ummul Fadhl mengirimkan segelas susu kepada beliau ,lalu beliau meminumnya.” (HR.Tirmidzi No. 750, dishahihkan Al-Albani dalam shahih Tirmidzi)
 • Juga diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar ra bahwa beliau ditanya tentang hukum berpuasa pada hari Arafah di Arafah? beliau menjawab”  “Aku menunaikan ibadah haji bersama Nabi Saw dan beliau tidak berpuasa pada hari itu, aku bersama Abu Bakar ra beliau pun tidak berpuasa padanya, aku bersama Umar dan beliau pun tidak berpuasa padanya, aku bersama Utsman dan beliau pun tidak berpuasa padanya. Dan akupun tidak berpuasa padanya, dan aku tidak memerintahkannya dan tidak pula melarangnya.” (HR. Tirmidzi No. 751. Dishahihkan Al-Albani dalam shahih Tirmidzi).

Puasa tiga hari dalam sebulan

 • Berdasarkan hadits Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah Saw berkata kepadanya:  “Dan sesungguhnya cukup bagimu berpuasa tiga hari dalam setiap bulan, karena sesungguhnya bagimu pada setiap kebaikan mendapat sepuluh kali semisalnya, maka itu sama dengan berpuasa setahun penuh.” (HR Bukhari No.1874 dan HR. Muslim No.1159)
 • Juga diriwayatkan oleh Aisyah ra bahwa beliau ditanya oleh Mu’adzah Al-Adawiyyah: apakah Rasulullah Saw senantiasa berpuasa tiga hari dalam setiap bulan? Maka beliau menjawab: iya. Lalu ditanya lagi: pada hari yang mana dari bulan tersebut? Beliau menjawab:  “beliau tidak peduli dihari yang mana dari bulan tersebut ia berpuasa.” (HR.Muslim No. 1160)
 • Hadits ini menjelaskan bahwa diperbolehkan pada hari yang mana saja dari bulan tersebut ia berpuasa, maka ia telah mengamalkan sunnah.Namun jika ia ingin mengamalkan yang lebih utama lagi, maka dianjurkan untuk berpuasa pada pertengahan bulan hijriyah, yaitu tanggal 13,14 dan 15. Hal ini berdasarkan hadits yang datang dari Abu Dzar ra bahwa Rasulullah Saw bersabda:  “wahai Abu Dzar,jika engkau hendak berpuasa tiga hari dalam sebulan,maka berpuasalah pada hari ketiga belas,empat belas dan lima belas.”  (HR.Tirmidzi No.761, An-Nasaai No. 2424, Ahmad, 5/162, Ibnu Khuzaimah No. 2128, Al-Baihaqi: 4/292. Dihasankan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa’:4/101-102). Puasa tiga hari dipertengahan bulan ini disebut dengan hari-hari putih. Dalam riwayat lain dari hadits Abu Dzar ra beliau berkata:  “Rasulullah Saw memerintah kami untuk berpuasa tiga hari-hari putih dalam setiap bulan: 13,14 dan 15.” (HR. Ibnu Hibban No. 3656). disebut sebagai “hari-hari putih” disebabkan karena malam-malam yang terdapat pada tanggal tersebut bulan bersinar putih dan terang benderang. (lihat: fathul Bari:4/226)
 • Yang lebih menunjukkan keutamaan yang besar dalam berpuasa pada hari-hari putih tersebut, dimana Rasulullah Saw tidak pernah meninggalkan amalan ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiallahu’anhu bahwa beliau berkata:  “adalah Rasulullah Saw  tidak pernah meninggalkan puasa pada hari-hari putih, baik diwaktu safar maupun disaat mukim.” (HR. At Thabarani, dishahihkan Al-Albani dalam shahihul jami’ 4848).
 • Juga dari hadits Abu Hurairah ra bahwa beliau berkata:  “Teman setiaku Rasulullah Saw memberi wasiat kepadaku untuk berpuasa tiga hari dalam setiap bulan, mengerjakan shalat dua raka’at Dhuha, dan agar aku mengerjakan shalat witir sebelum aku tidur.” (HR. Bukhari No. 1180)

Puasa dibulan muharram, khususnya pada hari ‘Asyura (10 muharram)

 • Bulan muharram adalah bulan yang dianjurkan untuk memperbanyak berpuasa padanya. Berdasarkan hadits Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah Saw bersabda:  “puasa yang paling afdhal setelah ramadhan adalah bulan Allah: muharram,dan shalat yang paling afdhal setelah shalat wajib adalah shalat malam.” (HR.Muslim No. 1163)
 • Dan diantara hari-hari dibulan tersebut, lebih dianjurkan lagi berpuasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 muharram. Banyak hadits-hadits yang menunjukkan sangat dianjurkannya berpuasa pada hari ‘Asyura. Diantaranya adalah hadits Aisyah ra bahwa beliau berkata: Adalah Rasulullah Saw  memerintahkan (perintah yang mewajibkan) puasa pada hari ‘Asyura. Maka tatkala telah diwajibkannya ramadhan, maka siapa yang ingin berpuasa maka silahkan dan siapa yang ingin berbuka juga boleh.” (HR.Bukhari No.1897 dan HR. Muslim No. 1125)
 • Dalam riwayat Muslim dari hadits Abu Qatadah bahwa Rasulullah Saw ditanya tentang puasa pada hari ‘Asyura, maka beliau menjawab:  “menghapus dosa setahun yang telah lalu.” (HR. Muslim No.1162)
 • Dan juga dianjurkan berpuasa pada tanggal 9 Muharram, berdasarkan hadits Ibnu abbas ra bahwa beliau berkata: tatkala Rasulullah Saw berpuasa pada hari ‘Asyura dan memerintahkan untuk berpuasa padanya. Mereka (para shahabat) berkata, wahai Rasulullah, itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nashara. Maka bersabda Rasulullah Saw, jika tiba tahun yang berikutnya, insya Allah kita pun berpuasa pada hari kesembilan. Namun belum tiba tahun berikutnya hingga Rasulullah Saw wafat.” (HR.Muslim No.1134)

Puasa dibulan sya’ban

 • Diantara bulan yang dianjurkan memperbanyak puasa adalah dibulan sya’ban. Berdasarkan hadits Aisyah ra bahwa beliau berkata “Aku tidak pernah melihat Rasulullah Saw menyempurnakan puasa sebukan penuh kecuali Ramadhan dan aku tidak pernah melihat Beliau berpuasa yang lebih banyak dari bulan Sya’ban. (HR. Bukhari No. 1868)
 • Kecuali pada hari-hari terakhir, sehari atau dua hari sebelum ramadhan, tidak diperbolehkan berpuasa pada hari itu, terkecuali seseorang yang menjadi hari kebiasaannya berpuasa maka dibolehkan, seperti seseorang yang terbiasa berpuasa senin kamis, lalu sehari atau dua hari tersebut bertepatan dengan hari senin atau kamis. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw bahwa beliau bersabda:  “janganlah kalian mendahului ramadhan dengan berpuasa sehari dan dua hari ,kecuali seseorang yang biasa berpuasa pada hari itu maka boleh baginya berpuasa. (HR.Muslim No. 1082).

Demikianlah beberapa puasa sunnah berdasarkan pada hadits-hadits yang shahih. Setelah kita mengetahui keutamaan-keutamaannya, maka apabila kita dikaruniai kesehatan, kekuatan lahir dan batin, hingga tidak memberatkan kita melaksanakan puasa sunnah dan  tidak mengganggu aktifitas kita sehari-hari, maka sebaiknya kita perbanyak menjalankan ibadah puasa sunnah. Saya meyakini, sebenarnya kita semua mampu melaksanakannya, bila kita benar-benar mau menjalankannya, bukankah di bulan Ramadhan kita mampu untuk melaksanakan puasa dan tetap beraktifitas/bekerja? Allah Swt pasti akan menolong kita, memberikan kita kekuatan dan keringanan dalam menjalankannya. Percayalah, menjalankan ibadah puasa sunnah itu sangat nikmat dan bahagia. Sungguh-sungguh sebuah kenikmatan dan kebahagiaan yang tiada duanya. Karena itu marilah kita perbanyak menjalankan ibadah puasa sunnah, dengan niat tulus, ikhlas karena Allah semata.

Dewi Yana

https://jalandakwahbersama.wordpress.com

73 responses to this post.

 1. WAH BENAR DENGAN PUASA SUNAH JIWA TERSA DAMAI..Nasib sudah ada yang mengatur jadi kalau kita sakit kita tidak bisa menjalankan pusa sunah semua sudah merupakan kehendahNya..

  Balas

 2. (maaf) izin mengamankan KEDUA dulu. Boleh kan?!
  Saya sendiri sering kali merasa berat jika harus melakukan puasa sunnah. Mungkin lantaran kurang bisa menahan godaan di mana yang lain2 gak pada berpuasa. Berbeda dengan puasa wajib.
  Hehehe, jadi malu…

  Balas

 3. semoga setelah ini, bisa menjalankan puasa sunnah senih-kamis

  Balas

 4. Salam Takzim
  Hampir mirip dengan postingan yang ada dirumah, memang ada 10 puasa sunnah yang saya ketahui saat mengikuti ngaji setiap sabtu pagi.
  Salam Takzim Batavusqu

  Balas

 5. Assalamualaikum wr….wb…. pertama aku mau ngucapin makasih karena link blog saya udah terpasang disini, trus yang kedua aku mau nanya nih: ” puasa sunnah 6 hari dibulan syawal itu bebas harinya kan? mksud saya enggak harus berurutan selama 6 hari kan? yang penting msh dibln syawal atau gmn? saya tunggu replaynya. makasih……

  Balas

  • Assalamu’alaikum,
   Puasa Syawal dilakukan setelah Idul Fitri, tidak boleh dilakukan di hari raya Idul Fitri. Hal ini berdasarkan larangan Rasulullah Saw yang diriwayatkan dari Umar bin Khathab, beliau berkata, “Ini adalah dua hari raya yang Rasulullah melarang berpuasa di hari tersebut: Hari raya Idul Fitri setelah kalian berpuasa dan hari lainnya tatkala kalian makan daging korban kalian (Idul Adha).” (Muttafaq ‘alaih)
   Imam Nawawi rahimahullah menjawab dalam Syarh Shahih Muslim 8/328: “Afdholnya (lebih utama) adalah berpuasa enam hari berturut-turut langsung setelah Idul Fithri. Namun jika ada orang yang berpuasa Syawal dengan tidak berturut-turut atau berpuasa di akhir-akhir bulan, maka dia masih mendapatkan keuatamaan puasa Syawal berdasarkan konteks hadits ini”. Inilah pendapat yang benar. Jadi, boleh berpuasa secara berturut-turut atau tidak, baik di awal, di tengah, maupun di akhir bulan Syawal. Sekalipun yang lebih utama adalah bersegera melakukannya berdasarkan dalil-dalil yang berisi tentang anjuran bersegera dalam beramal shalih. Sebagaimana Allah berfirman, “….Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan….” (QS. Al Maidah: 48). Dan juga dalam hadits tersebut terdapat lafadz ba’da fithri (setelah hari raya Idul Fithri), yang menunjukkan selang waktu yang tidak lama.
   Lebih utama jika puasa enam hari ini dilakukan berturut-turut, karena termasuk bersegera dalam kebaikan, meskipun dibolehkan tidak berturut-turut. (Lihat kitab asy Syarhul Mumti’ (3/100) dan Ahaadiitsush Shiyaam (hal. 158).
   Melaksanakan puasa Syawal, tidak harus dilaksanakan berurutan. “Hari-hari ini (berpuasa syawal) tidak harus dilakukan langsung setelah ramadhan. Boleh melakukannya satu hari atau lebih setelah ‘Id, dan mereka boleh menjalankannya secara berurutan atau terpisah selama bulan Syawal, apapun yang lebih mudah bagi seseorang. … dan ini (hukumnya) tidaklah wajib, melainkan sunnah.” (Fataawa Al-Lajnah Ad-Daa’imah lil Buhuuts wal Ifta’, 10/391). Demikian jawaban saya, terima kasih. (Dewi Yana)

   Balas

   • makasih banget ya mbak pencerahannya. soalnya saya sering melakukan terputus2, maksudnya g berurutan harinya. maklum puasa sunah selalu banyak godaannya. sekali makasih ya mbak!!

 6. turut menikmati postingan yang ada, semoga bisa mengambil ibrah

  Balas

 7. dengan puasa kita akan jadi lebih bisa mengontrol emosi kita.salam selalu.

  Balas

 8. Assalamu’alaikum… Betul teh Dewi, Insya ALlah kalo sehat kita mampu melaksanakannya, tapi godaannya itu, masya ALlah… semoga sy bisamelaksanakan ibadah ini. terima kasih.
  Wasalamu’alaikum

  Balas

 9. subhanallah sungguh sangat menyentuh, sesama muslim alangkah baiknya jika bersahabat dalalm segi apapun termasuk saling bertukar link

  Balas

 10. Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat.

  Balas

 11. ..
  Assalamualaikum
  Saya punya sakit lambung yg kronis..
  Puasa ramadhan aja suka bolong2..
  Gimana ya solusinya..?
  ..

  Balas

 12. Asalamu’alaikum…
  Alhamdulillah, postingan yang lengkap Mbak Dewi, mudah2an bisa istiqomah juga nih, menjalankan Puasa2 sunnah d atas…

  terimakasih Mbak

  Wasalam

  Balas

 13. Artikel-artikel sebagus ini mengapa tidak disebarkan lebih luas agar menjadi ladang amal bagi anda dan juga bermanfaat bagi orang lain. Silahkan menyimak artikel tentang tata cara mengirimkan artikel ke social bookmark di
  http://mbahcholik.info/2010/01/14/cara-mengirim-artikel-di-liputan-khusus/
  Terima kasih.
  Salam hangat dari Surabaya

  Balas

 14. Mbak, pada saat membuat konsep artikel sebaiknya dipecah ( read more..) agar pada halaman depan cukup sebagian-sebagian saja artikel yang masuk. dengan demikian pada halaman depan akan banyak artikel yang ditampilkan tanpa nge-roll terlalu panjang. Sekedar saran.
  Salam hangat dari Surabaya

  Balas

 15. Asalamu’alaikum Wr Wb

  trims bu ustadzah Yana atas info dan ilmunya, semoga menjadi banyak inspirasi untuk melakukannya
  Wassalam

  Balas

 16. Terima kasih sekali Mbak atas paparannya yang sangat lengkap serta jawaban komentar yang panjang di atas sangat memperjelas.
  Salam hangat selalu 🙂

  Balas

 17. jadi inget syair ‘tombo ati” gubahan sunan kalijaga… salah satunya adalah ‘puasa’… thanks atas sharing lengkapny ttg puasa sunah:)

  Balas

 18. […] rekayasa batavusqu saja tetapi dari sumber-sumber ilmu puasa seperti yang juga saya kutip dari bunda Dewi Yana sang penulis dan juga sang nara […]

  Balas

  • Salam Takzim
   Maap izin track back, karena dengan postingan bunda Dewi Yana saya berani mengatakan yang benar itu benar, dan berani mengatakan yang salah itu salah
   Terima kasih Bunda yang selalu memberikan apresiasi kepada tulisan-tulisan saya
   Salam Takzim Batavusqu

   Balas

 19. Wah postingannya berguna sekali!

  salam kenal!

  Balas

 20. haddiirrr…
  mbak yana.. pkbr? maaf lama tak berkunjung… 🙂
  sejauh ini alhamd… puasa sunnah memang memberi kedamaian dan ketentraman mbak… trimakasih utk postingan yang menyemangati untuk melakukan puasa sunah itu…

  cu…

  Balas

 21. Memang Puasa Sunnah sungguh banyak Manfaatnya bagi yang suka menjalankannya dengan rutin. Tapi juga sangat Berat melakukannya bagi yang belum terbiasa menjalankannya dengan Rutin.

  Balas

 22. Posted by Dangstars on 14 Januari 2010 at 15:22

  Assalamualaikum…
  Seandainya saya bisa menjalankan Puasa Sunnah inii alangkah bahagianya hati ini..
  Semoga dengan membaca artikel ini 😛
  Terketuk Pintu hati ini untuk berniat dari sekarang… 😀
  Mari !!!
  Ayoooo!!!
  Terimakasih
  Wassalam

  Balas

 23. Wah saya jarang banget puasa sunah mbak…
  Lebih berat godaannya ketimbang puasa wajib…

  Balas

 24. Selamat Sore,
  Selamat hari Kamis,
  Semoga tetap semangat dalam berkarya dan sukses selalu,

  Salam Hangat,
  AbulaMedia.com

  Balas

 25. selamat berpuasa ………

  Balas

 26. “ Blog Dengan Nama Islam Menghina Islam”

  Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokaatuhu,
  Ada sebuah blog yang benar-benar tidak pantas untuk dibaca (berisi pelecehan terhadap agama Islam dan Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam).Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang di rahmati Alloh silahkan buka blog yang menghina ajaran Islam di : Berita Muslim Sahih
  atau:
  http://beritamuslim.wordpress.com
  Banyak artikel yang menghina ajaran Islam dan Nabi Muhammad SAW
  Oleh karena itu, mari kita melaporkannya agar blog itu di tutup dengan cara sebagai berikut : Pertama buka alamat
  http://en.wordpress.com/report-spam/
  Lalu isi data-data yang diperlukan:… Lihat Selengkapnya
  Your Email : email Anda
  http://beritamuslim.wordpress.com
  Why : isi dengan ” BLOG SPAMMING and that blog was insulting religion islam. “[/quote]
  semakin banyak yang melapor semakin cepat blognya ditutup. semoga kita terhindar dari hal2 yang bisa melemahkan iman kita dan semoga kita selalu ada dalam ridha dan lindungan-Nya… Amin
  Syukran. Jazakallah khoiran katsira. Allahu Akbar. dikirim ulang dari grup Kajian Keilmuan bagi Aktivis dakwah Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokaatuhu  — era muslim

  Balas

  • Wa’alaikum salam,
   Untuk Mas Septarius, kebetulan saya juga punya sakit maag yang cukup parah, setelah berobat ke dokter spesialis penyalit dalam, dan dengan pertongan Allah, Alhamdulillah, saya bisa menjalankan ibadah puasa, tanpa gangguan sakit maag lagi. Dengan pertolongan Allah, disertai dengan kebulatan tekad menjalankannya, ikhtiar minum obat, InsyaAllah bisa, karena itulah yang saya lakukan. (Dewi Yana)

   Pakcikli00, jawaban atas komentar Bapak ini, bisa dilihat di jawaban saya atas dua pertanyaan sama, didalam komentar tulisan “Bunuh diri”. Terima kasih Pakcikli00.

   Untuk Liudin, Kalau kita telah bernazar akan puasa, maka nazar puasa kita itu harus dilaksanakan terlebh dahulu, baru setelah itu menjalankan ibadah puasa sunnah. Berikut ayat Al Quran dan haditsnya :
   Dalil dari al-Quran dan hadis mengenai keharusan nazar, Allah Swt. Berfirman : ”Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata dimana-mana”. (QS. Al Insan {76} : 7)
   Rasulullah Saw bersabda dari Aisyah r.a, ”Sesiapa yang bernazar untuk taat kepada Allah maka taatilah akan-Nya dan sesiapa yang bernazar untuk berbuat maksiat kepada-Nya maka janganlah membuat maksiat kepada-Nya” (HR. Bukhari).
   Berdasarkan dalil di atas dan dalil-dalil yang lain, ulama berpendapat nazar hukumnya harus dalam Islam jika seseorang itu bernazar untuk menghampirkan diri kepada Allah Swt. Demikian jawaban saya, terima kasih (Dewi Yana).

   Balas

 27. Kadang sulit untuk mengawali semua amalan baik tersebuit, tapi memang sesulit apapun harus kita coba untuk mengamalkanya, Semoga Allah selalu membimbing dan memudahkan niat kita untuk mengamalkanya. AMiin ..

  Salam 🙂

  Balas

 28. Cerahkan hati dengan pancaran sinar Illahi
  Tebarkan kedamaian dengan cinta kasih dan kelembutan.
  Tetaplah berkarya mengisi kreatifistas dengan pancaran cahaya Illahi
  Karyamu tetap dinanti…….

  Balas

 29. Asalamu’alaikum…

  yang sering saya lakukan adalah puasa 3 hari dalam 1 bulan. yang masih saya bingungkan sampai saat ini adalah : apakah diperbolehkan puasa yang digabungkan. misalnya saya bernadzar akan puasa selama 10 hari kemudian saya juga melakukan puasa senin kamis secara bersamaan? mohon bantuannya.

  Balas

 30. Saya masih suka berpuasa sunnah senin kamis walau tidak selalu sama setiap bulannya , selain untuk berpuasa sunnah saya ingin badan terasa lebih ringan dan sehat.

  Balas

 31. aku tak pernah lagi puasa senin kamis. Lanjut ah

  Balas

 32. ASALAMUALAIKUM

  Petua bina kesihatan pakcikli00 – satu

  Panduan hidup adalah al Quran
  rasul diutus memberi ingatan
  yang menjadi petua serta amalan
  demi untuk membina kesihatan

  Mulakan Bismillah setiap urusan
  elok disertai selawat dan salam
  dulukanlah niat sebelum pekerjaan
  mulakan gerakan di sebelah kanan

  Setiap waktu perlulah ditepati
  janganlah suka memungkiri janji
  bahaya dan musuh usahlah dicari
  jangan mudah tidak sedarkan diri

  Lemparkan senyuman setiap hari
  sehingga wajah kelihatan berseri
  seandainya bertemu salam diberi
  janganlah suka meninggi diri

  Bercakaplah cuma jikalau perlu
  sebelum menjawab dengari dulu
  usahlah bertanya bertalu talu
  perangai berleter usahlah ditiru

  Berpakaian biar disenangi orang
  jangan sendat atau pun jarang
  bahagian aurat usah ditelanjang
  sehingga geram jika dipandang

  Selanjutnya sila klik url dibawah :

  http://pakcikli00.wordpress.com/2009/08/26/petua-membina-kesihatan-dua/

  http://pakcikli00.wordpress.com/2009/08/26/petua-membina-kesihatan-tiga/

  Balas

 33. Sejujurnya shoum ini amalan terlemahku 😦 Padahal banyak keutamaan dan banyak momentum.

  Thx udah sharing 🙂

  Balas

 34. Iya nih, sudah jarang puasa lagi. Makasih mbak dewi, sudah mengingatkan…

  Balas

 35. Posted by endang kusman on 15 Januari 2010 at 16:09

  Assalamu’alaikum,

  Bpk salut, semua postingan adik betul-betul merupakan siraman rohani bagi pera pembacanya. Semoga semua tulisan adik menjadi lentera bagi hamba Allah yang sempat mampir ke blog adik, dan mendapat imbalan yang sepadan dari Allah SWT. Amin…

  Balas

 36. Assalamualaikum WR WB
  hanya mampir ke rumah sejuk nan penuh hikmah ini untuk sekedar mencari mutiara hikmah dari bu Ustazah Dewi Yana, trims share dan ilmunya. Wassalam

  Balas

 37. Keperluan Segara – Fasa 1: Kelulusan Pelan Bangunan dari MPK
  Januari 15, 2010 pada 10:21 am (Uncategorized) Tags: derma kilat, jariah, zakat
  Assalamualaikum..
  Semoga anda semua mendapat rahmat dari Allah
  Kami memerlukan sumbangan SEGERA sebanyak RM3,600 untuk urusan kelulusan Pelan Bangunan daripada pihak Majlis Perbandaran Klang. Bayaran ini termasuklah untuk kelulusan Hoarding, Lesen Iklan, Papan Tanda dan yuran pemprosesan Pelan.
  Sila hubungi AJK yang terlibat, SMS kan hajat anda dan kami akan menghubungi anda semula untuk urusan selanjutnya.
  Sama-samalah kita bagunkan syiar Islam di tanahair kita ini. Wassalam, sehingga berjumpa lagi. Surau Al-Qayyum.
  Bandar Armada Putra Pulau Indah 42000 Pelabuhan Klang
  Pengerusi En Saifullizan Hj Mohd Isa 012 6874 385
  Setiausaha En Khaszemi Mohd Yakim 019 3376 927
  Bendahari En. Mohd Riza Mohd Yusoff 012 3080 362
  Sila SMS jika panggilan tidak dijawab. Kami akan menghubungi anda kemudian. Terima Kasih.

  Sumber: http://suraualqayyum.wordpress.com/

  Balas

 38. Dakwah yang luar biasa mba dewi
  Puasa sunnah emang berat bagi yg belum biasa
  Nimat bagi yg dah biasa walau godaannya lebih seru

  Balas

 39. Assalammualaikum Wr.Wb Mba Wi

  semasa sekolah dulu seringkali melaksanakan puasa sunnah senin & kamis tapi sekarang sudah jarang sekali Mba aku ingin sekali seperti dulu bisa sunnah senin & kamis 😥

  selamat malam & selamat beristirahat Mba Dewi 😀

  -salam-

  Balas

 40. makasi mbaa…. . hmm harus segera melunasi sisa puasa ganti dulu nih biar bisa cepet puasa sunnah 🙂

  Balas

  • Assalamu’alaikum mba…..
   moga makin semangat posting artikel yg mencerahkan buat kita2 yg haus ilmu….
   semoga menjadi ladang amal yg baik, AMIN ^^

   Balas

 41. saya sendiri fokus untuk meningkatkan kualitas puasa wajib, karena selama in saya merasa hanya sekedar menahan lapar haus saja…

  Balas

 42. -좋은 주말 보내세요. ( joheun jumal bonaeseyo ) ” selamat akhir pekan”.
  Semoga bahagia selalu bersama keluarga tercinta.

  Salam hangat dengan cinta

  ruanghati.com

  Balas

 43. hemmm
  sekarang sedang coba (lagi) puasa senin kamis nie mbak,
  semoga saja bisa seperti dulu lagi.
  nic inpo…. 😉

  Balas

 44. Posted by Daiichi on 16 Januari 2010 at 22:52

  Ilmu yang sangat bermanfaat.. makasih atas pencerahannya.. ^_^ 🙂

  Balas

 45. Posted by sitikhodijah on 17 Januari 2010 at 05:29

  alhmdulillah,siti sering ngjlnkn puasa senin kamis,wlw pkerjaan siti disini yg tak da hnti hntinya,krn siti yakin Allah akn sllu mmbrkn kkuatan untk siti.,n siti mrs lbh smngt dlm krjaan siti,dlm stp mnjlnkn puasa sunah,krn pkrjaan siti diluar negri n jauh dr ibu n klrg.

  Balas

 46. Teteh, gimana gak nyampe PR 5, soalnya blog ini penuh imu. Subhanallah. Teruskan dakwah indahmu!

  Balas

 47. wahhh … jadi inget kutu udah lama gak puasa sunnah. Musti menata hati lagi neh, klo kelamaan gak puasa juga bisa mengikis hati sedikit demi sedikit. hufh ^^

  Balas

 48. Lagi mau membiasakan diri puasa senin kamis nih, Mbak…
  Sebenarnya insya Allah mudah tuk dilaksanakan, namun lebih sering godaannya sangat besar…
  Ini yang bikin sulit 🙂

  Balas

 49. iya ya.. lgkp smw

  Balas

 50. Terima kasih atas siraman rohaninya, semoga Tuhan memberikan pahala yang berlipat ganda, amiin.

  Balas

 51. Sip, bermaanfaat sekali

  Balas

 52. Posted by Siti Fatimah Ahmad on 17 Januari 2010 at 17:25

  Assalaamu’alaikum Dewi Yana..

  Alhamdulillah, dapat berkunjung balas ke laman Dewi. maaf lama tidak berkunjung kerana urusan kerja yang sudah mulai menyinggahi diri. Terima kasih kerana Dewi masih sudi mengingati saya dan berkunjung ke laman saya. Mudahan silaturahmi ini akan berkekalan.

  Info berhubung puasa sunat di atas sangat bemanfaat untuk kita terus melaksanakan ibadah ini dengan konsisten dengan mengharapkan rahmat dari Allah swt. Sumber-sumber rujukan juga memberi kita banyak maklumat yang berguna untk digarispandu ke arah yang lebih berpengetahuan agar melakukan sesuatu ibadah tanpa keraguan.

  salam mesra selalu dari saya di Sarawak, Malaysia.

  Balas

 53. niat ada tetapi terkadang bangunnya ke bablasan 😀
  salam,

  Balas

 54. Posted by cantigi™ on 18 Januari 2010 at 10:19

  amin allahuma amin…
  kapan mau posting hal2 ringan? tentu saja tetap ada syiar agama di dalamnya, hanya kemasannya aja yg dibikin simpel. kalo ga mau ya gpp, hehehee..

  Balas

 55. Puasa senin kamis paforit saya hee… mudah2n istiqomah

  Salam untuk semua

  Mbk dewi mksh ya…

  Balas

 56. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih diberikan kekuatan dan keyakinan untuk melakukan ibadah sunnah puasa senin dan kamis…semoga apa yang kita kerjakan didalam hak dan kewajiban dalam agama, senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah yang maha esa…

  Balas

 57. Posted by darahbiroe on 28 Januari 2010 at 09:37

  dah lama banget gak penah puasa sunnah hiks hiks

  berkunjungan lagi nuy salam

  Balas

 58. Puasa untuk menahan hawa nafsu

  Balas

 59. pen ban9ed bisa puasa senin kamis la9i,ju9a sunah2 yan9 alin [puasa]

  meski terkadan9 harus berhenti pausa karena meman9 sakit 😦

  Balas

 60. Asslamualaikum Wr,Wb
  Salam kenal ya buat mbak dewi ilmunya banyak bermanfaat bagi yang mau mempelajarinya dan mengamalkanya Tank
  Wassalamualaikum.

  Balas

 61. Posted by poetri on 16 Mei 2012 at 11:01

  alhamdulillah badan terasa enteng, setelah puasa.

  Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: